Drobečková navigace

Úvodní stránka > O nás

O nás

Charakteristika školy

Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Poskytuje vzdělávání pro celý 1. stupeň.

Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do tří tříd. První ročník je zpravidla samostatný, ostatní ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 60 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků.

Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost i pro žáky z nejbližších obcí. Nachází se v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky na trase Zlín – Holešov.

Vybavení školy

Třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. Ve dvou kmenových učebnách jsou k dispozici počítače s připojením k internetu a interaktivní tabule. Škola je zásobena moderními učebnicemi, učebními pomůckami do všech vyučovacích předmětů, didaktickou technikou, v rámci vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový software, doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny, školní družina je průběžně vybavována novými hrami, stavebnicemi apod.

V budově školy jsou tři kmenové učebny pro výuku a jedna kmenová učebna školní družiny, šatna žáků, kabinet učitelů, kabinet učebních pomůcek, sociální zařízení žactva a pedagogických pracovníků. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány hřiště a tělocvična místní TJ Sokol.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Žáci mají k dispozici několik PC s připojením k internetu.

Stravování žáků

je zajištěno smluvně v nedaleké budově mateřské školy. Okolí školy poskytuje žákům možnost pobytu venku v době přestávek.

 

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej
  • PROJEKTY

banner šablony III.jpg


ovoce a zelenina do škol

 mléko do škol

recyklohraní

zsmartinice