Drobečková navigace

Úvod > Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NALEZNETE ZDE

 

 

pozvánka na zápis.png 

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

 

 спеціальний запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK NA ZÁPIS

vyplnit.jpg

Vyplňte přihlášku  

V termínu od 1. do 11. 4.  2024vyplňte přihlášku k zápisu dítěte        PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU   

                         

podepsat.jpg

Vytiskněte, doplňte a podepište přihlášku

Pokud nemáte možnost si Přihlášku vytisknout, je možné ji vypsat a doplnit až u zápisu 11. 4. 2024.

 

 

doručit.jpg

Předejte vše škole

Přihlášku spolu s prostou kopií rodného listu dítěte  doručte do školy elektronickou nebo fyzickou formou

  • Poštou na adresu: Základní škola Jana Bezděka Martinice, Martinice 70, 769 01 Holešov

  •  Do datové schránky: ID efsrb3s

  •  Osobně v termínu zápisu 11. 4. 2024

 

 přijďte.jpgPřijďte k zápisu

Osobní účast dítěte u zápisu není povinná, ale my se na děti opravdu těšíme a rádi se s nimi setkáme.

Oceníme, když si už u vyplňování přihlášky zarezervujete termín, ale můžete přijít i bez rezervace.

               

   

 

 

JAK NA ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

vyplnit.jpg

Vyplňte žádost o odklad školní docházky

V termínu od 1. do 11. 4. 2024 vyplňte žádost o odklad školní docházky dítěte    ŽÁDOST O ODKLAD

                           (na přihlášce zaškrtněte, že žádáte o odklad)                                                         

 

podepsat.jpg

Vytiskněte, doplňte a podepište žádost

Pokud nemáte možnost si Žádost vytisknout, je možné ji vypsat a doplnit až u zápisu 11. 4. 2024.

 K Žádosti o odklad přiložte také povinné přílohy:

  • doporučení školského poradenského zařízení 
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

doručit.jpg

Předejte vše škole

Přihlášku a povinné přílohy doručte do školy elektronickou nebo fyzickou formou

  • Poštou na adresu: Základní škola Jana Bezděka Martinice, Martinice 70, 769 01 Holešov
  • Do datové schránky: ID efsrb3s
  • Osobně v termínu zápisu 11. 4. 2024

 

 

KOHO PŘIJÍMÁME (kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku)

 

jednička.jpg

DĚTI PODLE  MÍSTA BYDLIŠTĚ 

děti z Martinic a okolí

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoliv základní školy dle vlastního výběru.

 

dvojka.jpg

DĚTI PODLE VĚKU 

děti narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

                       

trojka.jpg

PODLE VYSPĚLOSTI I DĚTI MLADŠÍ 6 LET

děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná potvrzení :

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024: zákonný zástupce doloží 1 potvrzení – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025:  zákonný zástupce doloží 2 potvrzení – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

             

 Maximální kapacita třídy je 24 dětí.

 

 

CO SE BUDE DÍT PO ZÁPISU

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

 

DOPORUČUJEME

desatero budoucího prvňáčka