Drobečková navigace

Úvod > Zápis do 1. ročníku

rozhodnutí o přijetí.jpg

 

 pozvánka k zápisu.png

 

 

 

Zápis do 1. ročníku 

TERMÍN ZÁPISU: 8. DUBNA 2022

13.30 - 17.00

 

 

 

 

 

 

 

JAK NA ZÁPIS

vyplnit.jpg

Vyplňte přihlášku  

V termínu od 1. do 8. 4. si vyplňte přihlášku k zápisu dítěte      PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU    

                         

podepsat.jpg

Vytiskněte, doplňte a podepište přihlášku

Pokud nemáte možnost si Přihlášku vytisknout, je možné ji vypsat a doplnit až u zápisu 8. 4. 2022.

 

 

doručit.jpg

Předejte vše škole

Přihlášku spolu s prostou kopií rodného listu dítěte  doručte do školy elektronickou nebo fyzickou formou

  • Poštou na adresu: Základní škola Jana Bezděka Martinice, Martinice 70, 769 01 Holešov

  •  Do datové schránky: ID efsrb3s

  •  Osobně v termínu zápisu 8. 4. 2022

 

 přijďte.jpgPřijďte k zápisu

Osobní účast dítěte u zápisu není povinná, ale my se na děti opravdu těšíme a rádi se s nimi setkáme.

Oceníme, když si už u vyplňování přihlášky zarezervujete termín, ale můžete přijít i bez rezervace.

               

   

 

 

JAK NA ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

vyplnit.jpg

Vyplňte žádost o odklad školní docházky

V termínu od 1. do 8. 4. si vyplňte žádost o odklad školní docházky dítěte    ŽÁDOST O ODKLAD

                           (na přihlášce zaškrtněte, že žádáte o odklad)                                                         

 

podepsat.jpg

Vytiskněte, doplňte a podepište žádost

Pokud nemáte možnost si Žádost vytisknout, je možné ji vypsat a doplnit až u zápisu 8. 4. 2022.

 K Žádosti o odklad přiložte také povinné přílohy:

  • doporučení školského poradenského zařízení 
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

doručit.jpg

Předejte vše škole

Přihlášku a povinné přílohy doručte do školy elektronickou nebo fyzickou formou

  • Poštou na adresu: Základní škola Jana Bezděka Martinice, Martinice 70, 769 01 Holešov
  • Do datové schránky: ID efsrb3s
  • Osobně v termínu zápisu 8. 4. 2022

 

 

KOHO PŘIJÍMÁME (kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy)

 

jednička.jpg

DĚTI PODLE  MÍSTA BYDLIŠTĚ 

děti z Martinic a okolí

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoliv základní školy dle vlastního výběru.

 

dvojka.jpg

DĚTI PODLE VĚKU 

děti narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

                       

trojka.jpg

PODLE VYSPĚLOSTI I DĚTI MLADŠÍ 6 LET

děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná potvrzení :

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022: zákonný zástupce doloží 1 potvrzení – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 zákonný zástupce doloží 2 potvrzení – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

             

 Maximální kapacita třídy je 24 dětí.

 

 

CO SE BUDE DÍT PO ZÁPISU

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

 

DOPORUČUJEME

Co by mělo  dítě umět do nástupu školní docházky:

 desatero budoucího prvňáčka.png