INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

informujeme o průběhu výuky od 4. 1. 2021:

1., 2., 3. ročník:

  • Od pondělí 4. 1. 2021 se mohou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 1. - 3. ročníku.

  • Děti se budou učit podle běžného rozvrhu hodin (je na stránkách školy), může být mírně upraven dle aktuální situace (např. pokud nebude možné jít v tělocviku kvůli počasí ven, budou zařazeny jiné hodiny a procházku zařadíme hned, jakmile to počasí dovolí), budou ale dodrženy počty hodin dle rozvrhu (začátek a konec vyučování). 

  • Dejte prosím dětem teplé oblečení jak do školy (bude nutno více větrat), tak i ven na vycházky.

  • Družina a obědy jsou zajištěny.

  • Na ranní družinu se budou děti scházet ve své třídě. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy, jen v nejnutnějším případě a s rouškou.

  • Dodržujeme běžná hygienická pravidla – mytí a dezinfekce rukou, stále nosíme roušky během výuky. Proto prosíme, aby měly děti 2-3 roušky, každou v igelitovém sáčku.

  • Výuka bude stále probíhat na Obecním úřadě.

 

4. a 5. ročník

  • 4. a 5. ročník se opět vzdělává distančně – na Seesaw bude do 4. 1. vložen rozpis on-line hodin.

  • Obědy pro žáky 4. a 5. ročníku budou hromadně odhlášeny. Děti ale mají na dotovaný oběd nárok, takže pokud by měl někdo zájem odebrat si oběd do jídlonosičů, přihlaste si jej v MŠ Sluníčko. Obědy do jídlonosičů se budou vydávat od 12.30 do 13. 00.

 

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku a v novém roce hodně zdraví.

 

Kolektiv ZŠ Jana Bezděka Martinice

 

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY :

21. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Přejeme krásné prožití vánočního času a všem hodně zdraví.

Kolektiv ZŠ Jana Bezděka Martinice

 

 

 

OŠETŘOVNÉ PODZIM 2020

ČSSZ vydala nový formulář Žádosti o ošetřovné (ODKAZ NÍŽE)

Nově jej vyplňuje pouze zákonný zástupce, škola jej nepotvrzuje.

 ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ V PÉČI O DÍTĚ

 

 


 

 Prosíme rodiče, aby se seznámili s dodatkem ke Školnímu řádu - týká se distančního vzdělávání.

Dodatek č. 1 ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU.pdf

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav
  • PROJEKTY

za vzděláním společně

 ovoce a zelenina do škol

 mléko do škol

recyklohraní

zsmartinice